Ny blogg om allergier

Välkommen till vår blogg om fakta och tankar kring allergologi i vårt samhälle. Vi på Allergikompetenscentrum kommer här att samla inlägg från personal, vilket kan vara sjuksköterskor, läkare och forskare inom allergologi eller överkänslighet. De kommer någon gång per vecka att delge oss kunskap och sin omvärldsbevakning.

Marianne Person
Kommunikatör
Allergikompetenscentrum

Berätta för dina vänner