Allergikonsulent – en länk mellan patient, sjukvård och samhälle!

Personer med astma, allergi eller någon annan överkänslighet kan, trots en bra medicinsk behandling, uppleva besvär med sin sjukdom. Det kan då vara av vikt att undersöka både personens miljö hemma och miljön de vistas i under dagtid, såsom förskola, skola eller arbetsplats.

I Sverige finns i några landsting så kallade allergikonsulenter. Allergikonsulenten är en sjuksköterska med specialistkompetens inom allergi och astma. De har till uppgift att både ge stöd och hjälp till den enskilda patienten samt att medverka med insatser i samhället som stort. Detta patientcentrerade arbete utförs enligt Socialstyrelsens nationella indikatorer för God vård.

Det samhällscentrerade arbetet som allergikonsulenterna bedriver, går ut på att öka kunskapen om astma, allergisjukdomar och annan överkänslighet. Detta gör de genom kommunal samverkan, utbildningsinsatser, utarbetande av informationsmaterial och deltar i allergironder. Exempel på utbildningsinsatser är födoämnesallergiutbildning till yrkesgrupper som måltidspersonal, verksamhetschefer, pedagoger i förskola och skola eller kan de arrangera inomhusmiljöutbildning till verksamhetsansvariga, städpersonal, pedagoger med flera inom skola och förskola.

För mer information eller kontakt med allergikonsulenten i din region, gå in på Astma- och allergisjuksköterskeföreningen ASTA:s hemsida www.asta.org.se

Berätta för dina vänner

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>