En webbaserad kunskapsbank om allergi och astma

För att sprida kunskap om astma, allergi och annan överkänslighet har AllergiKompetensCentrum syd (AKC syd) arbetat fram kortfattad information för både allergipatienter och vårdpersonal. All fakta är medicinskt granskad av specialister inom ämnesområdet och baserade på vetenskapliga rön.Illustration av faktablad och dator

Idéerna kring att ta fram enskilda informationsblad föddes utifrån behovet av att hitta användbar och lättläst information samlat på ett ställe för att ge till patienter, information utan anknytning till läkemedelsbolag, beträffande innehåll och finansiering. Fördelarna med bladen är att de är lätta att skriva ut för vårdpersonalen på astma/KOL- mottagningarna. De ska inte behöva ha högar med broschyrer, vilket det också kan vara svårt att hinna granska för att se om de fortfarande är aktuella.

Det är lätt att läsa på skärmen – allt finns samlat

Men med teknikens utveckling har nu bladen blivit läsbara som webbtexter. Det går nu att nå informationsbladen med hjälp av webbläsaren i mobiltelefonen och på surfplattan. Det går snabbt att ladda upp texterna för att läsa dem direkt på skärmen, och med en kontinuerlig uppdatering hålls texterna aktuella.

Framtagandet av de första bladen var ett samarbete med specialister vid hudkliniken i Malmö på Skånes universitetssjukhus. Serien om urtikaria (nässelutslag) kom att innehålla information om akut och kronisk urtikaria, dermografism, värme- och ansträngningsurtikaria, köldurtikaria, ljusurtikaria samt tryckurtikaria. Efter hand har det kommit in fler och fler önskemål och för närvarande finns det cirka 40 blad tillgängliga på hemsidan och nya är under utarbetande.

www.akcsyd.se/kunskapsbank finner man informationsbladen. Under fliken ”Fakta om allergi” går det att hitta information om olika typer av födoämnesallergier, till exempel jordnötsallergi, komjölksallergi och äggallergi eller om intolerans så som laktos- och glutenintolerans.

Som hjälpmedel för vårdpersonalen

Ett önskemål som många uttryckt är behovet av tydliga behandlingsscheman för barn i olika åldrar och två varianter har därför tagits fram. Behandlande läkare kan lätt fylla i aktuell ordination och det blir också tydligt för föräldrarna vilken ordination som gäller. Ytterligare hjälpmedel för vårdpersonalen är informationsbladen kring spirometriundersökningar. Kortfattat samlas det viktigaste om hur en reversibilitetstest eller en ansträngningsprovokation går till, och vad som gäller kring patientens läkemedelsanvändande i samband med undersökningen.

Men först och främst är framtagandet av ämnen baserade på efterfrågan. Genom att studera besökarnas val på AKC syds hemsida går det att se att de sidor som har haft flest besökare är de som beskriver nickallergi, humleallergi samt fisk- och skaldjursallergi.

Läs mer:

 

Berätta för dina vänner

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>